Kontakt

Chechták pomáhá. Investice, která má společenský přesah.

Zakoupením podpoříte naše projekty Finanční gramotnost do škol a Začni správně.
Děkujeme Vám za přízeň.

Gabriela Křivánková a Jana Merunková
spoluzakladatelky yourchance o.p.s.

Naše motto zní:

"Vedeme lidi k osobní prosperitě."

chechtakpomaha.cz

I díky Vám může chechták pomáhat projektům 
Finanční gramotnost do škol a Začni správně

yourchance o.p.s.

Washingtonova 25, 110 00 Praha 1
O 741 vedená u rejstříkového soudu v Praze
IČ: 24717975 

Bankovní spojení:
veřejná sbírka: 8418245001/5500
Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností

Kontakt
+420 602 549 311
office@yourchance.cz

Napište nám

Právě teď!!!
Je správný čas pomáhat